Polityka prywatności:

Administrator serwisu szeptak.pl, którym jest Hi-Net s.c. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Długiej 16a gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu szeptak.pl, poprzez stosowane zabezpieczeń ich poufność i ich wykorzystywanie zgodnie z poniższymi zasadami.

§ 1 - Anonimowość:

Użytkownicy korzystający z serwisu szeptak.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych danych, wówczas ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.

§ 2 - Dlaczego zbierane są i w jakich celach informacje o Użytkowniku ?

Poza celami, którym służy serwis szeptak.pl, administrator serwisu zbiera informację o Użytkowniku w następujących celach:

  • - reakcja na prośby, uwagi lub reklamacje Użytkowników
  • - personalizacja przeglądanych przez danego Użytkownika stron serwisu szeptak.pl
  • - sprawdzanie i identyfikacja uprawnień dostępu do poszczególnych zasobów serwisu
  • - zapobieganie problemom jakie mogą pojawić się w funkcjonowaniu serwisu szeptak.pl
  • - wysyłanie do Użytkowników informacji o produktach, usługach i promocjach serwisu szeptak.pl lub jego partnerów

Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w serwisie szeptak.pl
Każdy Użytkownik ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie, w odpowiednim do tego miejscu w serwisie dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Jeżeli Użytkownik uzna to rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się do Administratora wysyłając e-mail na adres: admin@szeptak.pl lub pocztą tradycyjna na adres: Hi-net s.c., ul Długa 16a, 43-300 Bielsko-Biała. Zapisanie się do serwisu szeptak.pl jest dobrowolną decyzją każdego Użytkownika.

§ 3 - Ochrona danych:

Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój serwisu szeptak.pl mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach serwisu.

§ 4 - Statystyka:

Na podstawie uzyskanych od Użytkowników informacji i danych, a także Administrator na podstawie danych technicznych związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawnianie podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

§ 5 - Uwagi praktyczne co do bezpiecznego korzystania z serwisu szeptak.pl:

Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług serwisu szeptak.pl wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych o Użytkowniku. Podane przez Użytkownika dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko temu Użytkownikowi i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne. Administrator gwarantuje, że dopóki Użytkownik nie zamieści ogłoszeń, ofert lub innych treści na łamach Serwisu, które podlegają ujawnianiu innym jego Użytkownikom wraz z danymi i informacjami, które w takim przypadku podlegają ujawnianiu, Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu, chyba że będzie to wynikiem wniosków lub żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora. Mimo powyższego, Użytkownik zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w serwisie. Administrator serwisu jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania Użytkowników serwisu szeptak.pl dotyczących zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować na adres: admin@szeptak.pl lub pocztą tradycyjna na adres: Hi-net s.c., ul Długa 16a, 43-300 Bielsko-Biała.

§ 6 - Wyjaśnienie użytych pojęć:

Cookie - mały plik tekstowy zapisywany przez serwer serwisu po którym porusza się Użytkownik na komputerze z którego w danej chwili korzysta Użytkownik. Informację zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników internetu.

Log systemowy - jest to informacja, jaką komputer Użytkownika przekazuje serwerowi przy każdym połączeniu. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację łączącego się z serwisem komputera.

Adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.